Ellevio väljer Geomatikk för hög kvalitet på data och flexibelt samarbete

Jämn och hög kvalitet på inmätningsdata, leverans väl inom de överenskomna tidsramarna och ett utvecklande samarbete — det är några av skälen till att Ellevio väljer Geomatikk för inmätning av nyförlagda och befintliga elnät. Nu i sommar tecknades en förlängning av avtalet med sammanlagt 30 månader från och med den 1 januari 2021.

— Det underlättar mycket för oss att Geomatikk är rikstäckande och verksamma i alla våra elnätsområden, säger Rebecca Åquist, Service Manager på Ellevio.

— Att vi får ett konsekvent material underlättar dessutom mycket för våra dokumentationsspecialister. Kvaliteten blir högre i dokumentationen vilket i sin tur leder till att vi kan planera bättre när vi utvecklar vår verksamhet, säger Rebecca Åquist.

Inmätning av nya och äldre elnät med hög precision

Avtalet omfattar geodetisk inmätning av nyförlagda och i vissa fall även befintliga elnät. Precisionskraven beror på hur trångt det är bland den nedgrävda infrastrukturen. För befintliga elnät avropar Ellevio inmätning för att förtydliga och förbättra befintlig dokumentation eller skapa ny över gamla elnät där det saknas.

— Ellevio anlitar oss även för ledningsanvisning och vi ser att det finns samordningsfördelar för både dem och oss, menar Roger Lundgren, sälj- och marknadschef Geomatikk och kundansvarig för Ellevio.

— Till exempel så befinner vi oss ständigt ute i fält för att utföra ledningsanvisning åt bland andra Ellevio. Vi kan då samtidigt utföra en inmätning i närheten, säger Roger Lundgren.

Läs mer om hur Geomatikk samarbetar med Ellevio här.