Robin Johansson, teamledare

Geomatikk använder drönare för att kunna leverera en komplett rapport över ledningsnäten.

Geomatikks medarbetare Robin Johansson visar upp en drönare.