“Digitala filer ersätter fysisk utsättning inom 5-10 år”

Framtidsdagar med Geomatikk i Lund och Göteborg

Framtidsdagar i södra Sverige gav insikter om utvecklingen inom ledningsanvisning

I juni träffade vi ledningsägare i Skåne och Västra Götaland för att berätta om utvecklingen inom ledningsanvisning och hur outsourcing kan leda till ökat värde på näten.

Kjell Rödin, f d driftchef Telia och ansvarig för outsourcingen av dåvarande Skanovas ledningsanvisning till Geomatikk, berättade om hur relationsbaserade avtal är en fördel för en långsiktig och lönsam lösning där leverantören har incitament att utveckla sina tjänster.

Det i sin tur väckte insikter om hur outsourcing frigör resurser till ökad service och värdeutveckling av ledningsnäten. Resurser att vidareutveckla de egna medarbetarna är också ett sätt att möta svårigheter med att hitta rätt kompetens.

Koordinatsättning ger bättre dokumentation

Vi visade även tekniken att koordinatsätta ledningar i samband med utsättning. De viktigaste fördelarna med det är, enligt deltagarna, att bättre dokumentation höjer kvaliteten på ledningsnäten, att det kan användas som bevisföring vid eventuella grävskador och att det ger möjligheten att skicka digitala filer med hög precision till frågeställarna.

AR väckte nyfikenhet

Utan tvekan var demonstrationen där vi visade framtidens ledningsanvisning med koordinatsättning och AR (augmented reality) dagens höjdpunkt. Även möjligheten att titta in i våra fältteknikers bilar uppskattades. Många överraskades av alla instrument de använder sig av för så noggranna utsättningar som möjligt. Vi ställde även frågan till deltagarna om när de tror att digitala filer ersatt fysiska utsättningar och majoriteten ser att den framtiden ligger bara 5-10 år bort. Sammanfattningsvis gav dagen kunskap om hur ny teknik inom ledningsanvisning hänger ihop med inmätning och dokumentation.

Nätägare positiva till outsourcing

Nätägarnas reaktioner från dagen var positiva och många reste hem med nya insikter om värdet av att höja kvaliteten på ledningsanvisning som helhet. De allra flesta ansåg att möjligheten att ge kunderna bättre service är den största fördelen med outsourcing. Ny teknik kan höja kvaliteten och förenkla arbetet för ledningsägare som vill satsa på sina kärnaffärer men innebär också att outsourcing kan ge den tillgång till expertis och vilja att utvecklas som krävs.

I höst möter vi framtiden igen

I september möter vi fler nätägare i Jönköping med omnejd. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.