Geomatikk ett av de mest framgångsrika företagen i Gästrikland

Sedan 20 år tillbaka undersöker studenterna vid Ekonomprogrammet vid Gävle Högskola vilka företag som är mest framgångsrika i Gästrikland.

I år utsågs Geomatikk till ett av de 50 mest framgångsrika företagen under 2019.

— Hedrande! I synnerhet som det är studenter som genomför undersökningen för att lära sig mer om näringslivet och förutsättningarna för företagande, säger Petter Holmberg, VD för Geomatikk.

Studenterna kombinerar lönsamhetsanalyser, intervjuer om ledarskap och organisation med företagarna, analyserar resultaten och utser sedan de 50 mest framgångsrika företagen. 

Syftet med FramFör är att:

  • öka intresset för framgångsrikt företagande och skapa goda exempel
  • uppmärksamma och stärka företag och företagande
  • skapa kontakt mellan näringslivet, Högskolan i Gävle och studenterna
  • genomföra forskning om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet i företag.

Under åren har det för många blivit viktigt att uppmärksammas i FramFör. Att träffa studenter som ställer frågor ur olika perspektiv ger också en chans att reflektera över sitt företagande, vilket brukar uppskattas.

För många av företagen är FramFör den första kontakten med Högskolan i Gävle. För studenterna är det ofta den första kontakten med företagen som ger dem en insyn i sina förutsättningar och tankar.

Vanligen delas diplomen ut under högtidliga former på Gävle Slott men på grund av spridningsrisken av Corona-viruset fick Geomatikk, liksom de andra företagen, istället personligt besök vid huvudkontoret i Gävle av Helene Åkerlind, kommunalråd i Gävle, bilden ovan.

Läs mer om FramFör

Se hela listan