Vinn en drönare!

Hur blir framtiden? Svara och bli en vinnare!

Fyll i enkäten och skicka in. Vi kommer att dra en vinnare bland de inskickade svaren.

Framtidsdag 2022 Enkät

På förmiddagen pratade Per Magnusson om koordinatsättning av utsättningar. Vad skulle ge din organisation mest mervärde? Ange nedan hur viktigt varje alternativ är för dig, 1=oviktigt, 5=mycket viktigt.

Med bättre dokumentation kan vi höja kvaliteten på våra ledningsnät.
Det kan användas som bevisföring vid eventuell skada.
Det ger oss möjlighet att skicka filer till frågeställaren.

När tror du att digitala filer ersatt ledningsanvisning med markeringar i fält?

Jag heter
Jag heter
Förnamn
Efternamn
Innan du skickar...