Så mäter vi in och dokumenterar ditt ledningsnät

Som nätägare kan du, med hjälp av korrekt dokumentation och inmätning, skapa förutsättningar för att minimera driftstörningar på näten. Inmätning och dokumentation underlättar också åtgärdsarbetet om olyckan ändå skulle vara framme. Med exakt lokalisering och komplett information om kablarna i marken blir åtgärdsarbetet effektivt och resurssnålt.

Så mäter vi in ditt ledningsnät

  • Vi använder GPS och nätverks-RTK i öppen terräng eller totaltstation om det behövs.
  • Vi utför inmätning i både öppen och stängd schakt. Vid stängd schakt utför vi först en omsorgsfull utsättning.
  • Vi arbetar med marknadens alla förekommande fil- och databasformat och levererar ditt inmätta nät i önskat digitalt format.
  • Vi levererar ditt inmätta nät med kodsättning enligt dina önskemål.

Så dokumenterar vi ditt ledningsnät

Geomatikk har mångårig erfarenhet av att dokumentera tele- och andra typer av ledningsnät.

Telenät

Geomatikk hanterar både geografisk och schematisk nätinformation i det fasta telenätet. Det innebär att vi inför nätförändringar i befintlig dokumentation för koppar och fiber i samband med aktuella bygguppdrag. Inom telenät verkar vi inom Telia/Skanovas stödsystem IGS-T (Interaktivt Grafiskt System Tele), delsystem DOK. Vi riktar oss också till användare av programföretagets Auto Desks installationer.

Slutdokumentation

Inom dokumentationsområdet ingår också att ta hand om slutdokumentation och bearbeta mätfiler från geodetiska inmätningar i samband med förläggning av optofiber i pågående bredbandsutbyggnad. Vi gör även slutdokumentation i samband med geodetisk inmätning för ledningsrätter. Geomatikk har stor vana av projekt där informationen är i rasterformat, till exempel vid inventering av telenätet och transformering av informationen till vektorformat.

NICE (Network Inventory Common Environment)

NICE är ett av våra fokusområden och ett användbart verktyg vid planering, projektering, disponering, driftsättning och övervakning av transmissionsnät. Inom NICE dokumenterar vi information om linjeanläggningar, anslutningspunkter, utrustningar och förbindelser.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Henrik Delborn, verksamhetsansvarig
0703-42 23 57
henrik.delborn@r-tele.se

Ladda ner vår broschyr:

Här laddar vi upp vår nya pdf