Kvalitetspolicy

Geomatikk Sverige AB ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.

Detta uppnår vi genom medarbetarnas engagemang och professionalism i yrket, och ett ständigt pågående, proaktivt förbättringsarbete. Geomatikks kvalitetspolicy omfattar följande grundstenar:

Kundrelationer

För att skapa och underhålla goda kundrelationer, kommer vi att fokusera på tillgänglighet och agera i linje med våra värderingar. Genom att uppfylla samhällets lagar, krav och förväntningar ska vi vara ett föredöme i branschen.

Leveranser

För att uppskattas som en pålitlig aktör, kommer vi att fokusera på god leveransstyrning så att vi levererar i tid.

Produkter och tjänster

För att våra kunder ska vara nöjda med våra produkter och tjänster ska vi genom en korrekt användning av vår kompetens och våra produkter leverera rätt kvalitet.

Säkerhet och arbetsmiljö

För att tillgodose att alla krav för säkerhet och arbetsmiljö uppfylls fokuserar vi på god arbetsmiljö, god yttermiljö och god säkerhet.

Styrning och uppföljning

För att säkerställa att kvalitetspolicyn efterlevs och att systematiska ständiga förbättringar genomförs ska kvalitetsparametrar och kvalitetsmål upprättas, mätas och följas upp som en del av organisationens årsrapportering.