Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön hos Geomatikk Sverige AB skall utvecklas i nära samarbete mellan företagets ledning och dess medarbetare. Samarbetet skall göra att personskador och ohälsa förhindras.

Dessutom skall vi skapa en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling för var och en av medarbetarna. Inom Geomatikk Sverige AB strävar vi efter att integrera arbetsmiljöarbetet i det dagliga planerings- och budgetarbetet.

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvaret för arbetsmiljön, men varje medarbetare måste i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för sin egen och, där så är möjligt, sina arbetskamraters säkerhet och hälsa.