Miljöpolicy

Geomatikk Sverige AB vill bidra till en hållbar och långsiktig utveckling för våra kunder, människor och för miljön.

Vi sätter högt värde på kommunikation såväl internt i företaget som externt ut till kund och samhället. Kompetensutveckling inom företaget är ett mycket viktigt strategiskt område för oss för att vara professionella och vara det självklara valet för våra kunder.

Vårt miljöarbete

  • I vårt miljöarbete utgår vi från att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls
  • Vi tillämpar källsortering av avfall och strävar efter en minskad energianvändning
  • Vi beaktar relevanta miljökrav vid upphandlingar, beställningar, inköp och resor
  • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar
  • Vi vill dessutom bidra till en ökad miljömedvetenhet internt och externt