Grävtillstånd i kommuner

På grävtillstånd.se kan du som är entreprenör logga in i vår kundportal och söka grävtillstånd i Gävle, Hallsberg och Ludvika.

Registrera ärenden och se status

Geomatikk länkar samman entreprenörer och kommuner för enkel koordinering av ansökningar för grävtillstånd.

Efter förfrågan till ledningskollen.se hjälper Geomatikk entreprenören med ansökan så att den blir komplett. Därefter skickas den till kommunen som handlägger och beslutar i ärendet. Så snart ansökan är godkänd får entreprenören besked och kan börja gräva. Efter avslutat arbete kontrollerar Geomatikk slutrapporten och kommunen kan göra sin slutinspektion.

Den digitala processen i kombination med Geomatikks kvalitetssäkring förkortar ärendetiden och minskar riskerna för felaktiga grävningar och skador.

Logga in

Ärendehantering för kommuner

GeoSak är ärendehanteringssystemet för kommuner som är anslutna till Geomatikks tjänst för ansökan av kommunala grävtillstånd. Här hanterar handläggaren inkomna ärenden efter att de kvalitetssäkrats av Geomatikk.

GeoSak ger överblick på pågående arbeten, korrekta faktureringsunderlag och spårbarhet genom ett digitalt arkiv som säkerställer att dokumentationen följer reglerna.

Så snart beslut fattats i en grävansökan uppdateras ärendets status i kundportalen där entreprenören har överblick över sina ansökningar.