Dokumentation av ledningsnät

Som nätägare kan du, med hjälp av korrekt dokumentation, skapa förutsättningar för att minimera driftstörningar på näten. Dokumentationen underlättar också åtgärdsarbetet om olyckan ändå skulle vara framme. Med exakt lokalisering och komplett information om kablarna i marken blir åtgärdsarbetet effektivt och resurssnålt.

Så dokumenterar vi ditt ledningsnät

Geomatikk har mångårig erfarenhet av att dokumentera tele- och andra typer av ledningsnät.

Telenät

Geomatikk hanterar både geografisk och schematisk nätinformation i det fasta telenätet. Det innebär att vi inför nätförändringar i befintlig dokumentation för koppar och fiber i samband med aktuella bygguppdrag. Inom telenät verkar vi inom Telia/Skanovas stödsystem IGS-T (Interaktivt Grafiskt System Tele), delsystem DOK. Vi riktar oss också till användare av programföretagets Auto Desks installationer.

Slutdokumentation

Inom dokumentationsområdet ingår också att ta hand om slutdokumentation och bearbeta mätfiler från geodetiska inmätningar i samband med förläggning av optofiber i pågående bredbandsutbyggnad. Vi gör även slutdokumentation i samband med geodetisk inmätning för ledningsrätter. Geomatikk har stor vana av projekt där informationen är i rasterformat, till exempel vid inventering av telenätet och transformering av informationen till vektorformat.

NICE (Network Inventory Common Environment)

NICE är ett av våra fokusområden och ett användbart verktyg vid planering, projektering, disponering, driftsättning och övervakning av transmissionsnät. Inom NICE dokumenterar vi information om linjeanläggningar, anslutningspunkter, utrustningar och förbindelser.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Fredrik Ek, affärsområdeschef
0702-05 07 32
fredrik.ek@geomatikk.se

Ladda ner vår broschyr:

Dokumentation