Välkomna Hallsberg och Ludvika

Hallsberg och Ludvika inleder samarbete med Geomatikk om kommunala grävtillstånd

Geomatikk har under den gångna våren ingått samarbetsavtal med två kommuner – Hallsberg och Ludvika.

Vårt uppdrag är att hjälpa dessa båda nya kunder att effektivisera hanteringen av pågående och planerade grävarbeten. Syftet är dels att spara tid och dels att det ska inträffa färre grävskador. Helst inga alls.

Vi hälsar Hallsberg och Ludvika välkomna som kunder hos oss på Geomatikk!

Har du koll på alla grävarbeten i din kommun?

Du vet väl att din kommun har en skyldighet att medverka till att samhällsviktiga ledningar skyddas? Och att ansvaret inte bara gäller vatten och avlopp, utan även andra ledningsnät som inte ägs av kommunen men som är nedgrävda på kommunal mark?

För att du ska kunna fullgöra detta ansvar krävs att du har koll på alla grävarbeten på kommunens mark, redan innan de påbörjas. Bara då kan du bidra till att minimera antalet grävskador – på riktigt. Med bristfällig kontroll ökar skaderisken markant – särskilt i dag när det grävs i var och varannan buske i samband med den omfattande fiberutbyggnaden. Och det är de som bor och verkar i kommunen som drabbas.

Ett viktigt skäl till att Hallsberg och Ludvika har valt att samarbeta med Geomatikk är just detta med kontroll. De vill ha järnkoll på de grävarbeten som sker inom kommunen. Tjänsten som ska hjälpa dem att få det heter Kommunala Grävtillstånd.

 

Mer information