Skanova nollställer skadeärenden med digital skadereglering

Från tusentals oreglerade ärenden till nästan tomma skrivbord – det blev resultatet för Skanova när de övergick till digital reglering av åtgärdade skadeärenden.

Skanova och Geomatikk har tillsammans tagit fram en digital process som gör det möjligt att följa och hantera ärendet från skadeanmälan till reglering. Skadeärenden hanteras mycket snabbare och mer effektivt än tidigare med hjälp av digital dokumentation och rapportering

Istället för att anställa fler personer för att beta av tusentals oreglerade skadeärenden kan idag ett fåtal personer hantera fler ärenden snabbare, trots att cirka 250 avgrävningar sker varje vecka.

Läs hela artikeln här.