Så skyddar vi ledningsnäten med digitala processer

Digitalisering av ledningsanvisning gör markarbetet enklare och tryggare för alla inblandade, som nätägare, arbetsledare, entreprenörer och grävmaskinister.

Varje steg i processen är tillgänglig i realtid och all dokumentation, exempelvis geotaggade bilder, är fullt spårbar. Fördelarna för alla aktörer är att de kan följa ärendet och fatta beslut baserade på realtidsfakta.

I filmen berättar och visar vi vilka stöd som finns och hur hela processen går till.

Läs gärna mer om vår tjänst Ledningsanvisning.