Nya tilläggstjänster möter frågeställarnas behov

Geomatikk utför dagligen hundratals ledningsanvisningar till frågeställare runt om i hela Sverige. Det är centralt för att skydda viktig infrastruktur.  Fler och fler frågeställare önskar en mer flexibel och snabb leverans av ledningsanvisning.  

– För oss är det helt centralt att lyssna på frågeställarnas önskemål så att vi kan erbjuda dem den bästa möjliga servicen och samtidigt skydda nätägarnas infrastruktur, säger Tomas Gradin, affärsområdeschef ledningsanvisning på Geomatikk.

–  Han fortsätter; därför är det kul att nu kunna erbjuda tilläggstjänster för de som behöver.

 

”Expresstjänst” för utsättning

Förändrade förutsättningar är en alltför vanlig utmaning vid pågående grävarbeten, vilket gör det knepigt att planera och beställa ledningsanvisningar i tid. Det kan leda till onödiga förseningar då maskiner tvingas stå still i väntan på utsättningen eller, allvarligare ändå, att grävning påbörjas innan infrastrukturen är markerad. Det i sin tur innebär en hög risk för kostsamma skador på ledningar.

Geomatikk erbjuder nu frågeställare som önskar möjlighet att få utsättningen utförd betydligt snabbare än normalt, ibland så snabbt som dagen efter beställningen.

– Tidigare har vi erbjudit en påskyndad utsättning mer ad hoc, med förbehållet att det passade fältteknikerns schema. Men för att kunna erbjuda denna tjänst till alla våra kunder och garantera dess tillgänglighet har vi gjort betydande investeringar i utbildning, personal och planeringsverktyg. Vi kan nu säkerställa en  expresstjänst för utsättning, tillgänglig för hela marknaden, säger Tomas Gradin.

Utsättning av inomgårdsnät

När Geomatikk utför fysisk utsättning av ledningsanvisning markeras nätinfrastrukturen inom det angivna grävområdet. Om frågeställare behöver information om ledningar som inte ägs av nätägaren, interna ledningar på fastigheten inom grävområdet, kan de nu beställa utsättning av inomgårdsnät.

– Många privatpersoner som ska utföra byggnationer eller andra grävarbeten på sin fastighet vill veta vilka ledningar som går på deras tomter. Ofta är det anslutningar till el och fiber som inte ligger så djupt. Därför är det risk att skada en ledning exempelvis om man ska plantera ett äppelträd eller gräva för en swimming pool, förklarar Tomas Gradin.

Återutsättning av skadade markeringar

Ibland förlängs och fördröjs grävarbeten, vilket ökar risken för att markeringarna inte längre är exakta. Det kan bero på att regn tvättat bort markeringarna, att käppar har flyttats av misstag eller slitage, särskilt av markeringar på en väg. I sådana fall krävs en ny utsättning av infrastrukturen.

– När det händer kan frågeställaren beställa en återutsättning av ledningarna, säger Tomas Gradin.

För tilläggstjänsterna tar Geomatikk ut en avgift då kostnaderna inte täcks av ledningsägarnas åtaganden för normala ledningsanvisningar.

Vill du veta mer?

 

Tomas Gradin
Affärsområdeschef ledningsanvisning

tomas.gradin@geomatikk.se
070-358 28 18