Dina ledningsnät är vår hemlighet – och ska så förbli!

Göran Axelsson är Geomatikk Sveriges säkerhetschef

För att leva upp till de ökade GDPR-kraven för datahantering har vi på Geomatikk förbättrat skyddet ytterligare för de uppgifter som vi lagrar om våra kunder och deras nät.

Den viktigaste åtgärden är att vi har byggt om våra lokaler i Gävle. Nu finns en yttre sektion där du som kund är välkommen att ”logga in dig” till den person du ska träffa. Den inre sektionen däremot, där vår produktion och kundtjänst finns, är stängd för utomstående.

Säkerhetschef – en ny befattning

Som ett led i förbättringen av vårt dataskydd har vi också inrättat den nya befattningen Säkerhetschef. Rollen innehas av vår affärsutvecklare Göran Axelsson (bilden). Det är Göran som formulerar våra säkerhetsregler och ser till att dina uppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt. Han ansvarar också för rutinerna kring de säkerhetstester som vi genomför på tilltänkta nya medarbetare.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Göran Axelsson på goran.axelsson@geomatikk.se