Beställ inmätning direkt i Kundportalen

Våra inmätningstjänster för nätägare och entreprenörer beställer du enklast via Kundportalen. Prova gärna!

Oavsett om det är några enstaka anslutningar eller ett helt område som ska mätas in kan du beställa tjänsten via kundportalen. Fyll i dina kontaktuppgifter, var inmätningen ska göras, i vilket format du vill ha resultatet och var det ska levereras så sätter vi igång. Gäller din beställning ett större område kontaktar vi dig för planering.

— Via Kundportalen är det betydligt enklare och snabbare att beställa inmätningstjänster, säger Henrik Delborn, ny produktägare Inmätning på Geomatikk.

— Enklare inmätningar som kan göras vid ett eller ett fåtal tillfällen hanterar vi direkt. Rör det sig om ett större område kontaktar vi den som gör beställningen. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för både nätägare och entreprenörer, förklarar Henrik.

Korrekt inmätning minskar risken för grävskador

Felaktiga inmätningar ökar risken för avgrävningar vilket leder till kostnader för dig som nätägare. För dig som entreprenör kan det vara svårt att uppfylla de krav som olika nätägare ställer på inmätning vad gäller filformat och leverans.

Korrekt inmätta ledningsnät minskar inte bara risken för grävskador, det ger kontroll för nätägaren och trygghet för entreprenören.

Vi använder den senaste tekniken

Geomatikk använder den senaste tekniken för inmätning, bland annat:

  • Markradar: GPR med Leica Stream C
  • Kabelsökare: vLoc3 RTK Pro, vLoc3, RD8200
  • GNSS: SP60, SP85, GeoMax Zenith 35 Pro och Leica

Läs mer om inmätning för nätägare

Läs mer om inmätning för entreprenörer