Inmätning och dokumentation för säkrare ledningsnät

Geomatikk skyddar samhällets osynliga infrastruktur. Med en effektiv process för att samla in och hantera geografisk data, hjälper vi nätägare att behålla full kontroll över sina investeringar i nedgrävda ledningsnät.

Sårbart samhälle

Driftstörningar på ledningsnäten för el, tele, fiber, vatten och avlopp kan få allvarliga konsekvenser för samhället. Om olyckan skulle vara framme kan du som nätägare väsentligt reducera konsekvenserna genom att veta exakt var den ledningen går och vilken typ av ledning det rör sig om. Med korrekt inmätta och dokumenterade nät skapar du förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete.

Vi finns nära dina nät

Geomatikk hanterar årligen ca 180 000 ärenden inom ledningsanvisning. Det innebär att vi markerar var ledningar ligger i samband med markarbeten. Vi jobbar över hela Sverige, har korta resvägar till uppdragen och kan därigenom spara tid och resurser åt våra kunder. Idag erbjuder vi inmätning med utgångspunkt från fem orter. Vi gör också stora satsningar på att bygga ut vår organisation för inmätning.

Kvalificerad personal

Vi på Geomatikk är måna om att personalen som utför inmätning har rätt kompetens och behörighet. Det gäller både vår egen och andra aktörers personal. För att säkerställa kvaliteten i arbetet erbjuder vi ett certifieringsprogram för inmätare online. Bland annat genomgår alla inmätare som arbetar på Telia/Skanovas nät certifiering i Geomatikks regi. Läs mer på utbildning.geomatikk.se.

Vår erfarna GIS-grupp knyter ihop säcken

Geomatikks arbete slutar inte vid inmätning i fält. Efter den geografiska positioneringen tar vår GIS-grupp vid. De omvandlar de inmätta näten till olika digitala format efter dina önskemål.

Geomatikk dokumentation växer

Geomatikk har mångårig erfarenhet av att dokumentera telenät och andra typer av ledningsnät. Vår verksamhet för dokumentation växer också kraftigt. Sedan februari 2017 utför vi all dokumentation åt Telia/Skanova. För att anta det här omfattande uppdraget och möta efterfrågan från våra andra kunder, har vi etablerat ytterligare ett kontor för dokumentation i Örebro, utöver våra verksamheter i Göteborg och Solna.

Stöttar vid migreringsprojekt

Flera av våra kunder står inför en övergång där dokumentation i äldre CAD-baserade system behöver uppdateras till moderna GIS-baserade. Geomatikks dokumentatörer har gedigen erfarenhet av bägge världarna. Vi arbetar dagligen i såväl Telias IGS/Microstation som i ERSIs ArcGIS, Tekla, dpCom med flera, och bidrar gärna med metoder och verktyg för att underlätta vid ett migreringsprojekt.

Vi levererar önskade format

Geomatikks dokumentatörer kodsätter och slutdokumenterar inmätningen. Vi jobbar med marknadens alla förekommande fil- och databasformat och levererar ditt inmätta nät i de digitala format du önskar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Henrik Delborn, verksamhetsansvarig
0703-42 23 57
henrik.delborn@geomatikk.se