Geomatikk_dark

Bäst kvalitet – mest kostnadseffektivt

Ledningsanvisning som gör skillnad

Våra tjänster

Geomatikks uppdrag är att skydda nätägarnas ledningsnät mot skador.
Våra tjänster bidrar till att minimera driftstörningar som kan uppstå i samband med markarbeten.

icn1

Ledningsanvisning

Ledningsanvisning på vårt sätt. Nollvision mot driftstörningar. Läs mer

icon2

Inmätning

Med inmätta och digitalt dokumenterade nät får du koll på läget. Läs mer

icn3

Kommunala grävtillstånd

Våra smarta lösningar skyddar kommunens infrastruktur.
Läs mer

pf3

Vanligt att ledningsanvisning inte beställs Läs mer

pf1

Träffa oss under Kartdagarna 26 – 28 april Läs mer

geomatikk_slider_10

Geomatikk etablerar ny verksamhet Läs här

Några av våra kunder

Geomatikk Sverige AB arbetar med följande kunder inom ledningsanvisning:

skanova_logo

referenser_tele2

referenser_telenor

referenser_vattenfall

referenser_ljusdal

referenser_jamtkraft

referenser_elnat

referenser_fiber_staden

referenser_javle

referenser_javle_kommun

referenser_falu_enegi

referenser_svenskakraft

referenser_servanet

botkyrka_elnat

TDC

stadsnat

sandviken_energi

referenser_norrtalje-energi